Zaključek Podjetniške akademije za osnovnošolce

Zaključek Podjetniške akademije za osnovnošolce

Na Ljudski univerzi Tržič smo tudi letos uspešno zaključili program Podjetniške akademije za osnovnošolce, ki poteka v sklopu projekta Tržiški kreativni center, katerega tako vsebinsko kot finančno podpira Občina Tržič.

Namen programa je, da se pri mladih spodbujajo ustvarjalne ideje, ki jih pod vodstvom mentorja Nejca Konjeviča kristalizirajo vse do končnega produkta.

V 50 urni tečaj je bilo vključenih 11 OSNOVNOŠOLCEV (Iz Tržiča in Križ), 6 med njimi pa se je s svojimi poslovnimi idejami na Podjetniškem taboru v Postojni potegovalo tudi za glavne nagrade. V Postojni je bilo prisotnih 17 udeležencev iz vseh koncev Slovenije, Tržič pa je ponovno blestel.

Prvo nagrado za najboljšo poslovno idejo je dobila tričlanska zasedba, med njimi je bil Luka Škrjanc iz Tržiča. Naslov ideje je bil: BusketHub; druga nagrada za najboljši družbeni učinek pa je pripadala sestram iz Tržiča,  Niki Perne in Klari Perne z idejo ‘ ‘Srčni pouštrčki’.

Svoje ideje so  udeleženci predstavili tudi na Občini Tržič in župan Borut Sajovic jim je čestital ter podelil potrdila o opravljenem tečaju ter jih spodbudil na njihovi nadaljnji poti in poudaril pomen razvoja podjetništva v lokalnem okolju, ter pohvalil mlade ustvarjalce, saj bodo morebiti le ti nekoč vplivali in pomagali pri razvoju Tržiča.