‘Soft skills’ podjetništvo: Uporaba mehkih veščin za doseganje ciljev

Program ‘Soft skills’ podjetništvo je samostojni program znotraj projekta TržičPodjeten.si.

 

‘Soft skills’ so  ‘takoimenovane’ mehke veščine, ki so v letu 2018 postale pravi hit. Gre za veščine, ki se ne dajo izmeriti ali preveriti,  a so ključnega pomena za doseg osebnostnega in poslovnega uspeha. Obsegajo namreč osebnostne  lastnosti, našo samoiniciativnost, našo notranjo držo in življenjsko energijo. Program obsega 8 delavnic, ki jih vodijo različni predavatelji.

 

Udeleženci boste preko delavnic usvojili tehnike in metoda za javno nastopanje (retorika); metode za dvig samopodobe in samozavesti; veščine za pravilno organizacijo v timskem sodelovanju; izdelali boste ‘SWOT analizo’ osebnosti; prepoznali svoj osebnostni profil in svoje vrednote (stališča).

Termini in delavnice

  • Torek, 7. 5. 2019 in četrtek, 9. 5. 2019: Reševanje konfliktov, obvladovanje stresa in čustvena stabilnost, Darja Pegan Žvokelj
  • Ponedeljek, 13. 5. 2019 od 17.00 -19.15: Osebnostni profil, Natalija Brumen
  • Ponedeljek, 20. 5. 2019, sreda, 22. 5. 2019 in četrtek, 23. 5. 2019: Moč retorike, Saša Pivk Avsec
    Torek, 28.5. 2019 17.00 -19.00 in četrtek, 30.5.2019: Timsko delo in mreženje, Nataša Škofic Kranjc