Podjetništvo za osnovnošolce 2017-2019

Podjetniški krožki v okviru iniciative TržičPodjeten.si, so tedenska srečanja mladih, kjer se spoznavajo in odkrivajo poslovne ideje. Glavni namen krožka je opolnomočiti mlade in jim omogočiti dostop do znanja in praktičnih izkušenj, ki jih navkljub kvalitetnemu šolskemu sistemu težje pridobijo v šolskih klopeh.

Podjetniške krožke obiskujejo učenci vseh treh osnovne šole (Križe, Bistrica in Tržič). Mentor in moderator Nejc Konjevič, vodi tako začetne kot nadaljevalne krožke in podjetniške tabore.
Začetno in nadaljevalno skupino skupaj obiskuje od 20 do 40 vedoželjnih učencev. Vpisi v krožek so septembra. Srečanja potekajo enkrat tedensko od oktobra do aprila.

 

27.  2. 2019 – nadaljevalni podjetniški krožek

13. 2. 2019 – nadaljnji potek začetnega in nadaljevalnega podjetniškega krožka

Podjetniški krožek 2018

Podjetniški krožek – začetni

1. SREČANJE – 5. 11. 2018

Na spoznavnem srečanju, je bil cilj določiti termin krožka in pa se med seboj dobro spoznati. Med seboj smo si zaupali svoje hobije, ter kaj radi počnemo ob prostem času. Mentor jim je predstavil nekaj uspešnih zgodb, katere pa so začele prav iz problemov iz prostih časov. Nadaljevali so z igro v kateri so napisali svoja pričakovanja in svoje strahove v podjetniškem krožku. Mentor jim je predstavil natančneje delovanje krožka in kaj lahko pričakujejo na zaključku.

 

2. SREČANJE – 12. 11. 2018

Udeleženci krožka so se prvič spopadli z izzivom. Njih izziv je bil, da so morali se slikati v radijskem studiu ter posneti svojo kratko izjavo. Izziv, ki pa je na začetku izgledal zelo težaven, so ga opravili z lahkoto in se pri tem naučili, da je skoraj vse mogoče če se upaš vprašati in imaš pogum.

 

3. SREČANJE – 19. 11. 2018

Cilj srečanja je bil, da so udeleženci spoznali, da je izjemno težko dobiti zavrnitev. Udeleženci so morali opraviti izziv v katerem so morali iti na ulico in na prijazen način ter s spoštovanjem spraševati neznance različne izzive, recimo: ali nam lahko zapojete himno, ali se lahko slikam v vašem plašču,  ali si lahko tesitram vašo obutev. Udeleženci so tako prišli do spoznanja, da je izjemno težko dobiti zavrnitev, če vprašaš na prijazen način, saj smo ljudje po naravi prijazna bitja. Ko pričakuješ ne, dobiš ja.

 

4. SREČANJE – ponedeljek, 3. 12. 2018

Naloga udeležencev začetnega krožka: prodajanje piškotov

Udeleženci so prodajali piškote mimoidočim v mestnem jedru Tržiča. Cilj delavnice je bil, da se učenci zavejo kako pomembno je, da podjetnik pozna svojega kupca oz. da prepozna kupce svojega izdelka. Učenci so nalogo uspešno opravili in skupaj zaslužili okoli 100 €.

 

 

Podjetniški krožek – nadaljevalni

1. SREČANJE – 5. 11. 2018

Na spoznavnem srečanju, je bil cilj določiti termin krožka. Udeleženci se med seboj ž dobro poznajo iz prejšnjega leta. Skupaj smo določili cilje in pa usmeritve kaj želimo doseči v tem letu.

 

 

2. SREČANJE – 12. 11. 2018

Z udeleženci smo izvedli brainstormanje za nove ideje. Razdelili smo se v 4 skupine, ki pa so med seboj krožile na 10 min za vsako postojanko. Skupaj smo odgovarjali na vprašanja: kaj si ljudje želijo, kaj ljudje kupujejo, kaj pogrešam v domačem kraju. Na koncu ure, je    morama vsaka skupina predstaviti en problem, ter rešitev za ta problem.

 

3. SREČANJE – 19. 11. 2018

Udeleženci so se razdelili v skupine. Vsaka skupina je dobila svoj izziv, problem, ki ga je morala pretvoriti v poslovno idejo. Razmisliti so morali kaj je njihov produkt, kakšne probleme rešujejo in kdo je njihov kupec. Srečanje smo končali z predstavitvijo teh idej.

 

4. SREČANJE – ponedeljek, 3. 12. 2018

Naloga udeležencev nadaljevalnega krožka: zasnova mini »gadgeta«

Udeleženci so se razdelili v skupine. Naloga vsake skupine je bila, oblikuje idejno zasnovo mini “gadgeta”, katerega vrednost bo pod 5 EUR in bi ga kupila velika večina potencialnih kupcev. Učenci so predstavili kar nekaj idej, kako oni vidijo prihodnost zanimivih “gadgetov”. Zmagovalna ekipa je za nagrado dobila 5 €, ki jih mora do naslednjega srečanja porabiti za prototip svoje ideje.

Podjetniški krožek 2017


Ekipa podjetniškega krožka v Kamniku prejela nagrado za “Naj pitch”


Kratek povzetek dejavnosti podjetniškega krožka v OŠ Tržič in OŠ Križe


 

V sklopu podjetniškega krožka so morali učenci opraviti prve korake v svet podjetnosti skozi različne izzive.
V prvem izzivu je mentor ekipo učencev razdelil v dve skupini. Ena skupina se je morala slikati z županom, medtem ko je druga morala priti v eter lokalnega radia. Obema skupinama je uspelo že v prvem poizkusu!

Učenci so od vaje odnesli to, da je danes zelo pomembna vrlina si upati.

 

 

Posnetek iz etra Radia Gorenc: