Podjetniška akademija

ZAKLJUČEK PODJETNIŠKE AKADEMIJE 2018

Podjetniška akademija, ki deluje pod okriljem Tržiškega kreativnega centra že tretje leto zapored, je del projekta TržičPodjeten.si, katerega financira Občina Tržič, izvaja pa Ljudska univerza Tržič.

Preko sklopa šestih podjetniških delavnic so usposobljeni mentorji izobraževali udeležence Podjetniške akademije, in jim pomagali razviti njihove podjetniške ideje.

Na zaključku Podjetniške akademije, ki se je odvila 30. 1. 2019, v Stari godbi, v Tržiču, so svoje poslovne ideje  predstavili  naslednji kandidati:

 • Anka Škufca: Sprehajanje pasjih prijateljev
 • Matej Meglič: SkyEye – Brezpilotni modularni sistem
 • Marijanca Bahar: Naturopatski pregled in svetovanje
 • Maja Ahačič: Parkirišče pod Košuto
 • Saša Zupan: Afirmacijske knjige

Dve najboljši poslovni ideji sta prejeli nagrado,  v vrednosti 5-ih individualnih mentorskih ur. Zmagovalni nagradi sta bili: Saša Zupan: Afirmacijske knjige in Matej Meglič: Brezpilotni modularni sistem. Zmagovalce je določila tričlanska komisija v zasedbi: Župan mag. Borut Sajovic; Miro Cerkovnik in Matic Breznik. Ostali trije udeleženci so prejeli knjižno nagrado Matjaža Kovačiča –Zbudi prodajalca v sebi.

 

1. SREČANJE (18. 10. 2018) – spoznavno srečanje, potek delavnic

Prvo srečanje letošnje izvedbe podjetniške akademije je bilo 18.10.2018. Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju. V prvem delu delavnice je mentor predstavil potek  in cilje podjetniške akademije ter se spoznal z udeleženci. Udeleženci so predstavili svoje ideje, ki jih želijo razviti oziroma nadgraditi v okviru podjetniške akademije. V drugem delu je mentor v obliki kratkega predavanja predstavil potrebne korake in na kaj mora biti pozoren podjetnik na začetku posla. Delavnica se je zaključila s čisto konkretnimi vprašanji udeležencev glede njihove ideje na katere je mentor podal svoje razmišljanje. Do naslednje delavnice so udeleženci dobili tudi zadolžitve za nadaljnje razmišljanje in razvoj njihove ideje.

 

2. SREČANJE (25. 10. 2018) – Ideja

Druga delavnica je bila namenjena kristalizaciji ideje. Ker so udeleženci v večini primerov posamezniki z idejo ali ali celo več idejami za svoj posel, je nujno potrebno, da znajo svoje ideje osmislit in fokusirati na eno samo izvedljivo ter uresničljivo idejo. Tokratno delavnico so izvajali 3 mentorji (Matic Breznik, Nejc Konjevič ter Laura Martinčič). Vsak udeleženec je pred celotno skupino predstavil idejo ter s strani mentorjev kot tudi preostalih udeležencev dobil povratno informacijo glede možnosti uresničitve ideje. Poleg kristalizacije ideje, so udeleženci hkrati tudi trenirali prezentacijo ideje/projekta pred ostalimi. Jasen in atraktiven javni nastop je pomembna veščina za podjetnika saj le tako lahko predstavijo svoj posel javnosti.

 

3. SREČANJE (8. 11. 2018) – Design

Na tretji delavnici so udeleženci spoznali pomen grafične podobe pri večanju prepoznavnosti na trgu in spletu. S pomočjo smernic oblikovanja posameznih elementov grafične podobe so udeleženci osvojili osnovno znanje, kako presoditi, kateri elementi in v kakšni obliki nam koristijo. Pridobljeno znanje so nato preizkusili s kritičnim vrednotenjem izbranih primerov, nato pa so isto vajo izvedli še na materialih, ki so jih imeli s sabo. Srečanje smo zaključili z izzivom hitrega oblikovanja, ki je vodilo v pripravo konceptualnih zasnov za prve prototipe idej udeležencev.

 

4. SREČANJE (15. 11. 2018) – Prodaja

Današnja delavnica je bila precej drugačna od včerajšnje. Starejše in izkušenejše gospe, ki razmišljajo o podjetniški poti potrebujejo pač povsem drugačno obravnavo in informacijo kot masa srednješolcev. Zaradi manjšega števila se je predavanje hitro prelilo v skupinski coaching, katerega feedback je bil izreden.

5. SREČANJE (22. 11. 2018) – spletna prisotnost

Na delavnici SPLETNA PRISOTNOST, so se udeleženci srečali s spletom, kot orodjem za večjo prepoznavnost in  pospeševanje  prodaje. Udeležencem so bila predstavljena orodja za izdelavo brezplačnih spletnih strani, največ časa pa smo posvetili socialnim medijem. Vsak udeleženec je napisal svojo objavo ki naj bi bila najboljša za njegovega potencialnega kupca. Srečanje smo zaključili z delavnico “how to pitch”. Predstavili smo jim trike javnega nastopanja, ter kako narediti najboljšo poslovno predstavitev. Za domov so udeleženci dobili manjšo domačo nalogo.

 

6. Srečanje (29. 11. 2018)

Na šestem srečanju letošnje izvedbe podjetniške akademije so se udeleženci preizkusili v javnem nastopanju. Vsak izmed udeležencev je imel nalogo, da na kratko predstavi svojo poslovno idejo v 3 minutah, pri čemer pa so morali paziti, da niso izpustili nobene pomembne informacije. Vsaka predstavitev je morala odgovoriti na vprašanja: kaj je problem, ki ga poslovna ideja rešuje, kako rešuje ta problem, komu je rešitev namenjena, kakšne so razmere na trgu in kakšen je tržni potencial ideje, kako priti do prvih strank in kako bo potekal nadaljni razvoj ideje. Udeleženci so sprva imeli nekaj težav s časovno omejitvijo predstavitev, kar kaže na to, da so se skozi pretekla srečanja podjetniške akademije zelo poglobili v svoje poslovne ideje z željo po uspehu in deljenju njihovih idej s svetom. Na delavnici so udeleženci osvojili prijeme, kako poskrbeti za čim bolj prepričljiv javni nastop, kako se spopasti s tremo, kako obdržati pozornost poslušalcev ter kaj storiti, če se nam med nastopom slučajno kaj zalomi.

Udeleženci z mentorji Podjetniške akademije 2017

Program Podjetniške akademije 2018:

 • 18. 10. (16.00-19.00) – Spoznavno srečanje in kako začeti svoj posel
 • 25. 10. (17.00-20.00) – Kristalizacija in testiranje ideje/trga
 •   8. 11. (17.00-20.00) – Design
 • 15. 11. (17.00-20.00) – Prodaja
 • 22. 11. (17.00-20.00) – Spletna prisotnost (web, FB…)
 • 29. 11. (17.00-20.00) – PITCH

1. Srečanje: Spoznavno srečanje in kako začeti svoj posel.

Na delavnici se bodo udeleženci v prvem krajšem delu spoznali s programom Podjetniške akademije in s samim potekom delavnic ter mentorskim delom. Drugi del delavnice bo obsegal motivacijsko predavanje in pogovor glede vsega kar je potrebno, da nekdo začne posel. Mentor se bo spoznal z idejami, ki jih imajo udeleženci ter udeležencem podal napotke za nadaljnje delavnice. Delavnica se bo zaključila s pogovorom in vprašanji udeležencev o konkretnih idejah in z napotki k njihovi uresničitvi.

 

2. Srečanje: Kristalizacija in testiranje ideje

Delavnica bo namenjena kristalizaciji ideje, ki jo imajo udeleženci za njihov posel. Na delavnici bomo preverjali hipoteze in domneve, ki jih mora vsak podjetnik na začetku poti preveriti. Delavnica se začne z predstavitvijo udeležencev in predstavitvijo idej, znanj in veščin, ki jih premorejo. Udeleženci se potem posvetijo kristalizaciji ideje, kar pomeni, da s pomočjo mentorja ocenijo izvedljivost ideje (tehnično, finančno in tržno). Cilj delavnice je, da odidejo prepričani ali bo njihova ideje lahko uresničljiva ali bodo potrebne kakšne prilagoditve same ideje ali poslovnega modela za njo.

 

3. Srečanje: Design

V vsakem poslu je pomemben grafični izgled, tako produkta kot podjetja v celoti. Mentor jim bo podal osnove grafičnega oblikovanja, kaj vse obsega CGP (celostna grafična podoba) ter priporočil korake potrebne za vzpostavitev standardov grafičnega oblikovanja pri njihovem poslu.

4. Srečanje: Prodaja

Udeleženci spoznajo dinamiko prodaje in da v današnjem svetu predvsem prodajajo zgodbe. Skozi delavnico se bodo udeleženci pridobili znanja kako nagovarjati kupca, kako pristopiti kupcu, ipd. Cilj delavnice je, da udeleženci stopijo izven cone udobja ter premagajo strah nagovarjanja kupcev. Ni posla brez prodaje!

5. Srečanje: Spletna prisotnost

V današnjem svetu je podjetje brez spletne prisotnosti praktično mrtvo. Potrošniki danes večino potrebnih informacij o podjetju in produktu poiščejo preko spleta. Na delavnici si bodo na primerih ogledali dobre prakse podjetij, ki imajo odlično spletno prisotnost. V zaključku delavnice jim bo mentor podal smernice poslovanja na spletu ter uporabna navodila in trike za splet ter socialna omrežja za njihovo idejo.

6. Srečanje: PITCH

Udeleženci se bodo naučili kako sestaviti t.i. “Pitch deck”, predstavitev svojega produkta. Dobili bodo potrebne informacije o tem kaj naj takšna predstavitev vsebuje. V primeru manjšega števila udeležencev bo delavnica zastavljena čisto interaktivno, kjer bodo udeleženci v drugem delu delavnice predstavljali svoje ideje ostalim udeležencev in s pomočjo mentorja in ostalih popravili napake v njihovi predstavitvi.