Podjetniška akademija 2017

Podjetniška akademija 2017

 

>> OGLEJTE SI ZAKLJUČEK PODJETNIŠKE AKADEMIJE 2017 (1. 2. 2018) <<

 

5. srečanje (14. 12. 2017):

Na 5. delavnici podjetniške akademije, 14.12. 2017, v prostorih Ljudske univerze Tržič so udeleženci poslušali vsebine povezane z predstavitvijo svojih produktov in idej.

Naučili so se kako je vsebinsko sestavljena “powerpoint” prezentacija in ustrezna vsebinska zgodba, ki spremlja prezentacijo. Cilj delavnice je bil, da udeleženci vsebinsko sestavijo svojo prezentacijo z jasno opredeljenimi izhodišči,ki jih želijo predstaviti.

Udeleženci se bodo srečali še na dodatni delavnici – generalki predstavitev, ki se bo odvijala četrtek 11.1.2018. Javno predstavitev idej udeležencev podjetniške akademije Tržič bo v četrtek 18.1.2018 ob 18.30 uri.

 

4. srečanje (30. 11. 2017):

V četrtek 30.11. 2017 so se udeleženci podjetniške akademije Tržič ponovno srečali s predavateljem Matijo Goljarjem. Tokratna tema delavnice je bila “Kako nastopiti na trgu in prodati ter nagovoriti svoje kupce”. Udeleženci so spoznali dinamiko prodaje in da v današnjem svetu predvsem prodajajo zgodbe. Skozi delavnico so udeleženci pridobili vpogled kako nagovarjati kupca in kako pristopiti kupcu. Kot primer so si pogledali kako izgleda dobro prodajno pismo ter brošura za predstavitev svojega izdelka. V zaključku delavnice si je vsak udeleženec zastavil in napisal svojo prodajno pismo ter sestavil brošuro – lahko za svoj izdelek ali storitev, ki jo opravlja. Udeleženci so dobili domačo nalogo, ki jo morajo izpolniti do naslednjič.

 

3. srečanje (23. 11. 2017):

Na tretjem srečanju Podjetniške akademije so udeleženci spoznali metodo hitrega prototipiranja. S pomočjo te metode si lahko podjetniki pomagajo pri izboljšavi  produkta preko cikličnega testiranja in takojšnji implementaciji dognanj pri razvoju. V drugem delu je bila delavnica posvečena osnovam prodaje. Udeleženci so bili postavljeni pred izziv, da so opravili par telefonskih prodajnih klicev za idejo, ki so jo domislili v prvem delu z metodo hitrega prototipiranja. Namen je, da udeleženci stopijo iz cone udobja in premagajo strah pri nagovarjanju kupcev. Cilj tokratne delavnice je, da udeleženci znajo nagovoriti stranko in nimajo straha pred prodajanjem neznancem ter z osvojeno metodo hitrega prototipiranja izboljšujejo svoj produkt.

 

2. srečanje (16. 11. 2017):

Na 2. srečanju Podjetniške akademije, je predaval Matija Goljar, v javnosti znan kot voditelj oddaje Štartaj Slovenija in vodja Ustvarjalnika, ki mladim podjetnikom pomaga pri začetnih poslovnih korakih. Na delavnici se mu je pridružil Matic Breznik, poslovni direktor Ustvarjalnika.

Tematika tokratne delavnice je bila namenjena kristalizaciji ideje. Konkretno to pomeni, da so udeleženci s pomočjo mentorja ocenili izvedljivost ideje. Vsi udeleženci so predstavili svojo poslovno idejo in s pomočjo povratne informacije tako mentorjev kot udeležencev dobili informacijo ali je njihova ideja primerna za nadaljnji razvoj ali bo potrebna določena prilagoditev. Mentorja sta se posvetila predvsem tehnični, finančni in tržni izvedljivosti posamezne ideje in udeležencem podala konkretne predloge in pomisleke glede ideje. Cilj delavnice je bil, da se udeleženci prepričajo ali bo njihova ideja lahko uresničljiva  oziroma, če bodo potrebne dodatne prilagoditve same ideje in poslovnega modela.