O projektu

Občina Tržič v sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič v letu 2018 pripravlja niz motivacijskih in aktivacijskih dogodkov za vse, ki se želijo podati na podjetniško pot. Gre za odprte dogodke, ki se jih lahko udeleži vsakdo. Namen dogodkov je na atraktiven način predstaviti uspešne podjetniške zgodbe iz širšega slovenskega in lokalnega okolja. Cilj dogodkov je, da se vsi tisti, ki zgolj razmišljajo o podjetništvu ali pa že imajo konkretno idejo, aktivirajo in svoje ideje uresničijo.

obcina-lu

 

Iniciativa TržičPodjeten.si se je rodila iz želje po prebujanju podjetniškega duha v tržiškem okolju in širše. V okviru projeka iniciative bomo lokalno prebivalstvo na različne načine spodbujali k udejstvovanju na področju podjetništva, k uresničevanju novih poslovnih zamisli in kreiranju novih delovnih mest.

 

Z aktivnostmi v okviru iniciative želimo:

  • motivirati podjetne prebivalce gorenjske regije,
  • jih navdahniti z uspešnimi poslovnimi zgodbami,
  • jih opremiti s kvalitetnim novim podjetniškim znanjem,
  • jim dati prostor, da izrazijo svoje poslovne ideje in dobijo povratno informacijo,
  • ter povezati med sabo tiste, ki se še ne poznajo.

Ustvarjalnik

pospeševalnik mladinskega podjetništva

Letošnje leto bomo v okviru celotnega programa razvoja tržiškega gospodarstva z različnimi ukrepi skušali aktivirati predstavnike različnih generacij, ki šele razvijajo podjetniške ideja ali pa se s podjetništvom že resno ukvarjajo.
Sodelovali bomo s kakovostnimi mentorji, ki delujejo na področju razvijanja ustvarjalnosti in podjetnosti mladih v Sloveniji in v tujini. Gre za sodelovanje z društvom Ustvarjalnik, ki  združuje mentorje, ki pomagajo pri razvoju poslovne zamisli, ustvarjalnosti, neodvisnosti in zaposljivosti. Mladi mentorji so vrstniki, svetovalci in motivatorji pri kariernem in osebnostnem razvoju. Cilj mentorjev je mlade ali starejše podučiti in vzpodbuditi, da sami postavljajo temelje svoje prihodnosti.

X