Natečaj za najboljšo poslovno idejo Tržič 2021

Natečaj za najboljšo poslovno idejo Tržič 2021

V sklopu projekta ‘Tržiški kreativni center’, ki ga podpira in financira Občina Tržič, izvajamo program ‘Natečaj za najboljšo poslovno idejo Tržič 2021’. Dogodek organizira in izpeljuje Ljudska univerza Tržič, v sodelovanju z mentorji in predavatelji, ki imajo na področju podjetništva  veliko izkušenj.

Namen natečaja

Namen je spodbujati podjetništvo v lokalnem okolju in omogočiti še neuveljavljenim bodočim podjetnikom prepoznavnost v lokalnem okolju, kakor tudi povezovanje in sodelovanje z lokalnimi podjetji, posamezniki in možnost preboja na širši trg.

Po drugi strani je namen tudi zmanjševanje brezposelnosti in dvig aktivnosti občanov na področju inovativnih, tržnih, gospodarskih idej, ki bi pripomogle ne samo k uspehu posameznikov in podjetij ampak tudi k uspehu lokalnega okolja.

Pogoji prijave 

Na Natečaj za najboljšo poslovno idejo Tržič 2021, se lahko prijavijo vsi, ki so dopolnili 18 let; ki imajo zanimivo in inovativno poslovno idejo, ki pa še ni razvita, a ima potencial v prihodnosti. Na Natečaj se lahko prijavijo tudi registrirana podjetja in zavodi, vendar s pogojem, da so registrirali dejavnost po 1.1. 2020.

Prijavijo se lahko tako posamezniki kot ekipe. Prijave na natalija.brumen@lu-trzic.si; 041 611 314

Prednost bodo imeli občani, seveda pa se lahko prijavijo kandidati tudi iz drugih občin. Slednji bodo izbrani, če bodo še prosta mesta. Sprejeli bomo največ 10 poslovnih idej.

Razpis bo odprt do 16. 3. 2021

Pogoji natečaja

Prijavitelji bodo deležni dveh brezplačnih delavnic, v okviru 5-ih delavnic + zaključni del, ki bo potekal pred tričlansko komisijo.

Vse delavnice + zaključek, bodo izvedene preko zoom aplikacije

Vsebina

DATUM TRAJANJE NASLOV IZVAJALEC
17.00 – 20.00 Kaj mora podjetnik vedeti na začetku Matic Breznik
17.00 – 20.00 Odkrivanje poslovnega modela Matic Breznik
17.00 – 20.00 Osnove dizajna, marketinga in prodaje Laura Martinčič
17.00 – 20.00 Pitch – kako predstaviti svojo idejo Matic Breznik
17.00 – 20.00 0 Priprava na javno predstavitev Matic Breznik
17.00 – 20.00 Zaključno srečanje, podelitev nagrad Matic Breznik

 

  1. srečanje: Kaj mora potencialni podjetnik vedeti na začetku Na delavnici se bodo udeleženci v prvem krajšem delu spoznali s programom Podjetniške akademije in s samim potekom delavnic ter mentorskim delom. Drugi del delavnice bo obsegal motivacijsko predavanje in pogovor glede vsega kar je potrebno, da nekdo začne posel. Mentor se bo spoznal z idejami, ki jih imajo udeleženci ter udeležencem podal napotke za nadaljnje delavnice. Delavnica se bo zaključila s pogovorom in vprašanji udeležencev o konkretnih idejah in z napotki k njihovi uresničitvi.
  2. srečanje: Odkrivanje poslovnega modela Delavnica bo namenjena validaciji poslovnega modela, ki jo imajo udeleženci za idejo. Na delavnici bomo preverjali hipoteze in domneve, ki jih mora vsak podjetnik na začetku poti preveriti. Delavnica se začne z predstavitvijo udeležencev in predstavitvijo idej, znanj in veščin, ki jih premorejo. Udeleženci se potem posvetijo kristalizaciji ideje, kar pomeni, da s pomočjo mentorja ocenijo izvedljivost ideje (tehnično, finančno in tržno). Cilj delavnice je, da odidejo prepričani ali bo njihova ideje lahko uresničljiva ali bodo potrebne kakšne prilagoditve same ideje ali poslovnega modela za njo.
  3. srečanje: Osnove dizajna, marketinga in prodaje V vsakem poslu je pomemben grafični izgled, tako produkta kot podjetja v celoti. Mentor jim bo podal osnove grafičnega oblikovanja, kaj vse obsega CGP (celostna grafična podoba) ter priporočil korake potrebne za vzpostavitev standardov grafičnega oblikovanja pri njihovem poslu. Dober dizajn je osnova za marketing, ki je služi kot podpora prodaji. V sklopu delavnice bodo udeleženci dobili izhodišča s katerimi bodo razmislili kako se bodo lotili vstopa na trg.
  4. srečanje: Pitch – kako predstaviti svojo idejo Udeleženci se bodo naučili kako sestaviti t.i. “Pitch deck”, predstavitev svojega produkta. Dobili bodo potrebne informacije o tem kaj naj takšna predstavitev vsebuje. V primeru manjšega števila udeležencev bo delavnica zastavljena čisto interaktivno, kjer bodo udeleženci v drugem delu delavnice predstavljali svoje ideje ostalim udeležencev in s pomočjo mentorja in ostalih popravili napake v njihovi predstavitvi.
  5. srečanje: Priprava na javno predstavitev Udeleženci bodo skupaj z mentorji vadili predstavitve svojih idej na zaključni prireditvi. Delavnica se smiselno povezuje s prejšnjo delavnico »PITCH-a« na kateri so udeleženci dobili izhodišča in napotke za sestavo predstavitve.
  6. srečanje: Zaključna prireditev Zaključna prireditev bo potekala preko on-line platforme. Vsi udeleženci programa »Podjetniška akademija 2021« bodo predstavili svoje ideje pred javnostjo. Nastop na zaključni prireditvi je obvezen za vse udeležence podjetniške akademije in je smiseln zaključek celotnega programa. Podelili se bosta dve glavni nagradi in sicer

 

PRVA NAGRADA: Najboljša poslovna ideja Tržič 2021  (500 eur)
DRUGA NAGRADA: Najboljša podjetniška ideja z družbenim učinkom (300 eur)

Sestava strokovne komisije

Po enotnem vzorcu ocenjevanja/kriterija,  bo tričlanska strokovna komisija na finalnem nastopu, kandidate oz. predstavitve poslovnih idej ocenila ter odločila in podelila tri nagrade, ki so zgoraj navedene.

Strokovno komisijo bo izbral organizator programa, v tem primeru Ljudska univerza Tržič.

Tričlansko komisijo bodo zastopali strokovnjaki s področja podjetništva.

Kontakt

Za vse dodatne informacije smo na voljo na: Natalija.brumen@lu-trzic.si ali na 041 611 314;